Astroloji

Astroloji Forumu


Özlem İsmi Burç Yorumları

Paylaş
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 216
Kayıt tarihi : 19/12/15
Yaş : 51
Nerden : Samsun

Özlem İsmi Burç Yorumları

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Şub. 06, 2016 12:16 am

Bu sayfa altında Özlem ismine ait burç yorumlarını okuyabilirsiniz.
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 216
Kayıt tarihi : 19/12/15
Yaş : 51
Nerden : Samsun

Özlem İsmi Akrep Burcu

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Şub. 06, 2016 12:38 am

Sevgiyi ve duyguları temsil eden Venüs’ün, sinsi, kurnaz ve aynı zamanda kıskançlık ve derin sezgileri temsil èden Akrep’te ol­ması tuhaf durumlara sebep olur. Yoğun sahiplik duygusu güçlü, sık sık kıskançlığa yönelen bir aşk yapınız olmalı. Sevgisini gösteren, çok uçarı bir âşıksınız. Sizi ihtiras­larınız yönetiyor olabilir. Lüksten hoşlanıyor, gösterişli zevkleri se­viyorsunuz. Karşı cinsi çok çekici bulmanıza rağmen, büyük ihtimalle aşk­ta, kur yapma döneminde ve evlenmede sonu gelmez gecikmeler yer alıyor. Eşinizle de üstesinden gelinmesi gereken büyük zorluk­lar çıkıyor. Tatsız kavgalar, kıskançlıklar, hınç almalar birbirini izliyor.

Seyahat etmekten, spekülasyon yapmaktan, hatta evliliği veya diğer ilişkileri kullanıp bunlardan parasal yararlar çıkarmak için planlar yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Antisosyal yaratılıştaki insan­larla, belki kriminal tiplerle bile dostluk kurma eğiliminiz var. Mis­tik veya doğa üstüne ilgi göste­renlerle ilişki kurmak da eğilimle­riniz arasında. Genelde rahat para harcayan birisiniz. Yanında bulunmaktan zevk aldığınız kimselere karşı cö­mertsiniz. Hele bu karşı cinsten ise ona her şeyinizi verebilirsiniz.
Arkadaşlarınızın eşlerinden birine karşı büyük ilgi duyabilir ve karşı­lık da alırsınız. Ancak bunun pla­tonik seviyede kalması büyük ihtimal. Hayatınızı su burçlarıyla ilgili bir şeyden (Yengeç, Akrep, Balık) kazanacaksınız. Bir vasiyetname­den, mirastan, evlilikten ya da or­taklıktan size para gelmesi hep gecikiyor ama, sonunda ölmüş bi­rinden bir tür maddesel ödül elde edeceksiniz. Ancak o yoğun duy­gularınızı kontrol ederseniz haya­tın tatsız tecrübelerinden kurtulabilirsiniz.
Not: Astro yorumlar msxlabs forumundan alıntıdır. Yorumlar eğlence amaçlıdır.
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 216
Kayıt tarihi : 19/12/15
Yaş : 51
Nerden : Samsun

Özlem İsmi Yay Burcu

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Şub. 06, 2016 12:39 am

bağımsızlığın her şeyden önde tu­tulduğu anlamına gelir. Belki siz de kendi özgürlüğünüzü ve bağım­sızlığınızı çok seviyorsunuz. Seya­hat etmek, egzotik yerleri görmek en büyük tutkunuz. Ele geçmez şeyleri elde etmeyi de çok sevi­yor, bu yüzden kendinizi mutsuz etme eğilimi taşıyorsunuz. Sevgi­lerinizde biraz müphemlik var. Ay­nı zaman içinde, karşı cinsten iki veya daha çok kişiyi seviyor ola­bilirsiniz. Ama kötü niyetle sada­katsizlik yapıyor değilsiniz. Siz yalnızca, uzak yerlerdeki aşklar­dan, gerçekleşmesi zor masal aşklarından hoşlanıyorsunuz.

Ge­nelde yapınız kibar, yardımsever, cömert ve dışa dönüksünüz. Ha­yal gücü zengin, neşeli ve hafif yü­rekli bir kişiliğiniz var. iki ayrı kay­naktan geliriniz olabilir, belki ya­zı yazmaktan, yayınlamaktan, ya da seyahatle ilgili bir kaynaktan… Belki de dinsel veya felsefi ilgile­rinizden. Açık hava sporları sizi çekiyor. Uzun seyahatler, hayvan­lar (özellikle atlar), sanat ve doğal güzellikler ilgi alanlarınızın belli başlıları… Karış cinse olan duyar­lılığınız yüzünden, iki veya daha fazla evliliğe yönelebilirsiniz. Bun­lardan bir tanesi, yabancı bir ülke­de, ya da evinizden çok uzakta ya­şayan biri olacak. O süre içinde bol bol şehirlerarası telefonlar ve uzun mektuplar gidip gelecek.
Dostlarınız önemli kimseler olacak. Ya nüfuzlu, ya da sosyal düzeyi yüksek kimseler. Venüs’ün Yay burcunda olması sizin kolay etkilenmenize yol açıyor. İleri gö­rüşlü, cömert, kehanet gibi tah­minlerde bulunabilen birisiniz (Uy­gulamada değilse bile, niyette sa­dıksınız. Edebiyatta, felsefeye, ruhsal gelişmeye eğiliminiz var.
Not: Astro yorumlar msxlabs forumundan alıntıdır. Yorumlar eğlence amaçlıdır.
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 216
Kayıt tarihi : 19/12/15
Yaş : 51
Nerden : Samsun

Özlem İsmi Oğlak Burcu

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Şub. 06, 2016 12:40 am

En büyük za­afınız tarla kuşu gibi parlak şeyle­re konmak. Her şeyde olduğu gi­bi, kalp işlerinde de görünüşe, bu ilişkinin sosyal durumunuzu ve şerefinizi nasıl etkileyeceğine ba­kıyorsunuz. Tedbirli ve diploma­tiksiniz. Bilhassa aşkta ince duy­gulara önem vermektense, daha çok sosyal ve parasal nedenlerle evlenmeye eğilimlisiniz. Bu du­rum eşinizde bir soğukluk ve ilgi­sizlik yaratacak. Kendisi ya varlık­lı, ya da sosyal hayatın bir başka düzeyinin insanı. Ne olursa olsun, bu hayat arkadaşınız insanları sı­nıflandıran, neşesiz, ciddi biri. Yaşlarınız arasında da büyük fark olabilir. Ama siz böyle çelişkilere uyum sağlayabilen birisiniz ve bunları üstesinden gelinmesi ge­rekli durumlar olarak görüyorsunuz.

Hesapçı, soğuk ve kayıtsız gö­rünme durumu sizde de var. Ama sebat, girişkenlik, irade ve çalış­kanlık sayesinde yaşlı kimselerin, işvereninizin veya amirinizin say­gısını kazanıyorsunuz. Sonunda sorumluluk mevkiine yükselecek­siniz. Bir gün yetki sahibi olaca­ğınız hemen hemen kesin gibi. İş ve sosyal çevrenizden pratik ka­zançlar elde etmeyi biliyorsunuz.
Bu amaçla da hep önemli mevkilerdeki insanlarla dostluk kurma­ya çalışıyorsunuz. Onlar sayesin­de pek çok avantaj elde ediyorsu­nuz. Bu avantajlar arasında, mes­lek hayatında ilerleme de sayıla­bilir. Yabancı ülkelere seyahat et­meniz mümkün. Size değerli gayrimenkul malların miras kal­ması da büyük ihtimal.
Not: Astro yorumlar msxlabs forumundan alıntıdır. Yorumlar eğlence amaçlıdır.
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 216
Kayıt tarihi : 19/12/15
Yaş : 51
Nerden : Samsun

Özlem İsmi Kova Burcu

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Şub. 06, 2016 12:41 am

Umut, rüya, hayal, istek ve dilekleriniz­den çoğunun sonunda yerine ge­leceğini ifade eder. Aşkta dürüst, içten ve sadıksınız. Orta ya­şınızda ya da daha sonra, ya ilk ya da ikinci evliliğinizi yapacaksınız.

Aşk ilişkilerinizde bir takım garip, ani, beklenmedik değişikliklerle karşılaşacaksınız. Bunlardan biri, tümüyle ayrı bir yetişme dönemi geçirmiş biriyle olan ilişkiniz. Bu insan aşırı eksantrik biri. Evlene­ceğiniz eşinizin yaşı farklı olacak. Siz karşı cinsle hiçbir romantik sonuca yol açmayan, tümüyle pla­tonik dostluklar da kurabilirsiniz ama, bu size pek tavsiye edilmez.
Kibar eğlencelerden, kültürel faaliyetlerden, felsefi ve entelek­tüel atmosferden hoşlanıyorsu­nuz. Bakış açınız samimi ama, fi­kirleriniz ancak çok inanıp güven­diğiniz ortamlarda rahatça açabi­liyorsunuz. Kolay dostluk kuruyor­sunuz. Çok çeşitli dostlarınız var. Kimi toplumun en üst, kimi de en alt düzeyinden. Dışa dönük, geniş fikirli, yardımseversiniz. Bu ne­denle, sizden bir şey bekleyenle­ri kendinize çekiyorsunuz ama si­zin ekmeğiniz tuzsuz. Yani iyilik­lerinizin karşılığını hemen hemen hiç göremiyorsunuz.
Admin
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 216
Kayıt tarihi : 19/12/15
Yaş : 51
Nerden : Samsun

ÖZLEM İSMİ BALIK BURCU

Mesaj tarafından Admin Bir C.tesi Şub. 06, 2016 12:42 am

İyi mi, kötü mü bilinmez ama sizde öyle anlayışlı bir ruh yapısı var ki, başkalarının acılarını derhal anlayabiliyorsunuz. Aşk ilişkilerin­de biraz dikkatsizsiniz. Bunun sonucu olarak birden fazla evlilik yapmanız mümkündür.
Eğer Venüs’e diğer gezegen­lerden bir zıt açı geliyorsa, pare kazanmanız çok zorlaşabilir. Ya da bir dolandırıcılık, sahtekârlık, kan­dırılma olayında para kaybedebi­lirsiniz ki, buna yol açan da kendinizsiniz. Ama esas olarak iyi yü­rekli, derin anlayış gücüne sahip, zor durumdakilere yardım etme eğiliminde birisiniz. Bunu belki bir kuruluş veya hastanede parasız, gönüllü hizmet vererek bile yapa­bilirsiniz. Siz psişik, duygulu, ide­alist, çok duygusal birisiniz. Ne­rede acı ve haksızlık varsa, siz yar­dıma koşmaya gönüllüsünüz. Belki aşkta şanstı olmayabilirsiniz yetiyor, artıyor bile. Gizli ilişkiler ama, hayattaki bu başkalarının den derin bir haz alma işaretleri acısını paylaşma erdeminiz size de var.

    Forum Saati Perş. Ocak 24, 2019 12:08 pm